Импорт на файлове от eBay, разпределяне по складовете и обявите, засичане на оборота, вкарване на фирми и др.
Складова система за магазини, обработка на стока, наличности и следене на текучество